Laatst bijgewerkt op 01 februari 2024

Deze privacyverklaring voor Heren01 (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) beschrijft hoe en waarom we uw gegevens kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (‘Diensten’), zoals wanneer u:

– onze website bezoekt op sendnow.eu, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt;
– Download onze mobiele applicatie (SENDNOW), of een andere applicatie van ons die linkt naar deze privacyverklaring;
– Op andere gerelateerde manieren met ons in contact te komen, waaronder verkoop, marketing of evenementen.

Vragen of opmerkingen?
Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u inzicht in uw privacy rechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, verzoeken wij u onze diensten niet te gebruiken. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via [email protected].

Samenvatting van de belangrijkste punten
Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u onze diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken wij gevoelige persoonsgegevens?
Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Ontvangen wij informatie van derden?
Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens?
We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden.

Hoe houden we uw gegevens veilig?
We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie kan echter gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen.

Wat zijn uw rechten?
Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Hoe oefent u uw rechten uit?
De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen, is contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Inhoudsopgave

 1. Welke informatie verzamelen we?
 2. Hoe verwerken wij uw gegevens?
 3. Op welke rechtsgronden baseren wij ons om uw persoonsgegevens te verwerken?
 4. Wanneer en met wie delen wij uw persoonsgegevens?
 5. Maken we gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën?
 6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 7. Hoe houden we uw gegevens veilig?
 8. Verzamelen we informatie van minderjarigen?
 9. Wat zijn uw privacyrechten?
 10. Bedieningselementen voor do-not-track-functies
 11. Brengen we updates aan in deze verklaring?
 12. Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze verklaring?
 13. Hoe kunt u de gegevens die wij van u verzamelen inzien, bijwerken of verwijderen?


Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
In het kort: Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de Diensten, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt.
De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen het volgende omvatten:
– Namen
– Telefoonnummers
– Mailadressen
– Contact- of authenticatiegegevens
– Factuuradressen

Gevoelige informatie.
Wij verwerken geen gevoelige informatie.

1. Welke informatie verzamelen we?
Als u onze applicatie(s) gebruikt, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen als u ervoor kiest om ons toegang of toestemming te geven:

– Geolocatie-informatie. We kunnen toegang of toestemming vragen om locatiegebaseerde informatie van uw mobiele apparaat te volgen, hetzij continu, hetzij terwijl u onze mobiele applicatie(s) gebruikt, om bepaalde locatiegebaseerde diensten te leveren. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat.

– Gegevens van mobiele apparaten. We verzamelen automatisch apparaatgegevens (zoals de ID, het model en de fabrikant van uw mobiele apparaat), informatie over het besturingssysteem, de versie en de systeemconfiguratie, identificatienummers van apparaten en toepassingen, browsertype en -versie, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider en IP-adres (Internet Protocol) (of proxyserver). Als u onze applicatie(s) gebruikt, kunnen we ook informatie verzamelen over het telefoonnetwerk dat is gekoppeld aan uw mobiele apparaat, het besturingssysteem of platform van uw mobiele apparaat, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat en informatie over de functies van onze applicatie(s) die u hebt geopend.

– Push-meldingen. We kunnen u vragen om u pushmeldingen te sturen met betrekking tot uw account of bepaalde functies van de applicatie(s). Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.
Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze applicatie(s) te handhaven, voor het oplossen van problemen en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze diensten gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Net als veel andere bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
– Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel “crashdumps” genoemd) en hardware-instellingen).

– Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.

– Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt zich afmelden voor het verzamelen van deze informatie door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

2. Hoe verwerken wij uw gegevens?
In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze diensten, waaronder:

– Om het aanmaken en verifiëren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en inloggen, en om uw account in goede staat te houden.

– Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. Wij kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde dienst te leveren.

– Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw gegevens verwerken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.

– Om u administratieve informatie te sturen. We kunnen uw gegevens verwerken om u informatie te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.

– Om uw bestellingen uit te voeren en te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de Diensten uit te voeren en te beheren.

– Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw gegevens verwerken als u ervoor kiest om een van onze aanbiedingen te gebruiken die communicatie met een andere gebruiker mogelijk maken.

– Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om het vitale belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

3. Op welke rechtsgronden baseren wij ons om uw persoonsgegevens te verwerken?
In het kort: We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

– Toestemming.We kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

– Uitvoering van een overeenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, met inbegrip van het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voordat wij een contract met u aangaan.

– Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw gegevens openbaar te maken als bewijs in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.

– Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon. In juridische termen zijn wij over het algemeen de “verwerkingsverantwoordelijke” onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven, aangezien wij de middelen en/of doeleinden bepalen van de gegevensverwerking die wij uitvoeren. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij als “gegevensverwerker” namens onze klanten verwerken. In die situaties is de klant aan wie wij diensten verlenen en met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten, de “gegevensbeheerder” die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens en verwerken wij uw gegevens alleen namens hen in overeenstemming met uw instructies.

Als u meer wilt weten over de privacypraktijken van onze klanten, dient u hun privacybeleid te lezen en al uw vragen aan hen te stellen.

4. Wanneer en met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden.

Leveranciers, consultants en andere externe dienstverleners.
We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten (‘derden’) die diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. De categorieën van derden waarmee we persoonsgegevens kunnen delen zijn de volgende:

– Google Play-services
– Google Analytics voor Firebase

Het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens moeten delen in de volgende situaties:
– Zakelijke overdrachten.
We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

– Wanneer we Google Analytics gebruiken.
We kunnen uw gegevens delen met Google Analytics om het gebruik van de Diensten bij te houden en te analyseren. Als u zich wilt afmelden voor het volgen door Google Analytics in de Diensten, gaat u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de pagina Privacy en voorwaarden van Google.

– Wanneer we Google Maps Platform API’s gebruiken.
We kunnen uw gegevens delen met bepaalde Google Maps Platform-API’s (bijv. Google Maps API, Places API). We verkrijgen en bewaren uw locatie op uw apparaat (“cache”). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van dit document.

5. Maken we gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën?
In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan.
Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
In het kort: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer dan vierentwintig (24) maanden na de beëindiging van het account van de gebruiker bewaren.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. Hoe houden we uw gegevens veilig?
In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van persoonlijke gegevens van en naar onze diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Diensten binnen een beveiligde omgeving.

8. Verzamelen we informatie van minderjarigen?
In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en verkopen deze niet aan kinderen.

We vragen niet bewust om gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en brengen deze niet op de markt. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en stemt u in met het gebruik van de Diensten door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat er persoonlijke informatie is verzameld van gebruikers jonger dan 18 jaar, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

9. Wat zijn uw privacyrechten?
In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het VK en Zwitserland) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen bestaan uit het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens; en (v) niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk
moment in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

Accountgegevens
Als u op enig moment de gegevens in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

– Inloggen op uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.

– Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.
Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze juridische voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen en cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Diensten.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

10. Bedieningselementen voor do-not-track-functies
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. Brengen we updates aan in deze verklaring?
In het kort: Ja, we zullen deze verklaring indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze verklaring?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of schriftelijk via:

Heren01 l Kwartsweg 44 l 2665NN l Bleiswijk l Nederland

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, zijn wij de “gegevensbeheerder” van uw persoonlijke gegevens. Wij hebben F. UIjlen aangesteld als onze vertegenwoordiger in de EER en Zwitserland. U kunt rechtstreeks contact opnemen over onze verwerking van uw gegevens, per e-mail naar [email protected] of schriftelijk via:

Heren01 l Kwartsweg 44 l 2665NN l Bleiswijk l Nederland

14. Hoe kunt u de gegevens die wij van u verzamelen inzien, bijwerken of verwijderen?
Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].