SENDNOW is een applicatie waarmee u opdrachten snel en eenvoudig online kan beheren. De applicatie is modulair opgebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het SENDNOW portaal, SENDNOW planning of de DriverAPP. Maatwerk is ten alle tijde mogelijk en zal vooraf worden begroot.

Onderhoudsovereenkomst
Het verdient aanbeveling een onderhoudsovereenkomst af te sluiten. Dit geeft recht op regelmatige updates, een snelle oplossing van fouten en korting op de kosten van ondersteuning en eventueel maatwerk.

Escrow-regeling
Als u een onderhoudsovereenkomst afsluit bieden we de mogelijkheid deel te nemen aan de Escrow regeling. Escrow waarborgt de continuïteit van uw applicatie, doordat de broncode wordt vrijgegeven als HEREN01 B.V. haar verplichtingen niet langer kan nakomen.

Licenties SENDNOW

SENDNOW portaal – standaard licentie, geen limiet op gebruikers
SENDNOW planning – standaard 500 routes / chauffeurs per maand
SENDNOW DriverAPP – standaard 25 routes per planning

Meer weten? Mail of bel ons voor een vrijblijvend gesprek. Wij maken graag kennis.